Informator Regaty 2018

klasa:
otwarta pokładowa i kabinowa open
jacht: *
omega
załoga:
3-4 osoby w tym sternik*
trasa regat: **
jezioro Święcajty – trójkąt / śledź (mapka)
* zapewnia organizator/ dotyczy omeg
** organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy w dniu regat z przyczyn niezależnych od niego

Pozostałe informacje:

Wpisowe na regaty 100 zł z dopiskiem „regaty dla Łukasza” na konto: 27 9348 0000 0009 6146 2000 0020 Mazurska Fundacja Edukacyjna Bonus Pastor, ul. Pionierów 4, 11-600 Węgorzewo

 

Formularz zgłoszeniowy dla załogi

Sternik:

* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów do użytku wewnętrznego (wymagane)
** oświadczam że zapoznałem się z regulaminem regat (wymagane)